Điều khoản sử dụng website

Điều khoản sử dụng website

Quy định chung

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng website hanhtrinhdautu.com. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng website. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website hanhtrinhdautu.com và sử dụng các nội dung của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Bảo mật  và Tuyên bố rủi ro của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành. Không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các nội dung hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng website của Bạn.

Từ chối bảo đảm

Website howtotradeblog.com và các nội dung chúng tôi cung cấp dựa trên nguyên tắc Miễn trừ trách nhiệm. Chúng tôi không đảm bảo rằng các hướng dẫn, chiến thuật trên website hanhtrinhdautu.com chắc chắn sẽ thành công khi bạn áp dụng vào các quyết định đầu tư trên thị trường tài chính.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website hanhtrinhdautu.com và sử dụng các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua website này. Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website hanhtrinhdautu.com. Nếu Bạn tiếp tục truy cập howtotradeblog.com hoặc sử dụng website sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn không nên đầu tư khoản vốn mà bạn không thể gánh chịu nếu thua lỗ. Trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp, vui lòng đảm bảo bạn đã nắm được các rủi ro liên quan.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các quyết định đầu tư tài chính dựa trên nội dung và thông tin bạn sử dụng trên website hanhtrinhdautu.com.

Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác với nội dung của chúng tôi

Các nội dung và tất cả các phần mềm cần thiết cấu thành nên website hanhtrinhdautu.com bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi.

Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên nhãn hiệu, tên miền, nội dung của website howtotradeblog.com vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của website howtotradeblog.com.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng website này cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nội dung cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào website hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

Điều khoản khác

Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản Sử dụng này.

Chấm dứt

Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bằng cách không sử dụng website hanhtrinhdautu.com nữa.

Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước nếu (i) theo sự quyết định của chúng tôi, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc (ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu chúng tôi chấm dứt Điều khoản Sử dụng.

Bình luận gần đây

  Best Exchanges
  1 Out of 5 Crypto Holders Worldwide Is with Octopus
  Buy, trade, and hold 700+ cryptocurrencies on Creative Exchange
  Buy, trade, and hold 900+ cryptocurrencies on Planet Pro
  Buy, trade, and hold 700+ cryptocurrencies on Smart Trade

  Binance là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu với hơn 740 cặp tiền điện tử và tiền pháp định.

   

  Buy, trade, and hold 500+ cryptocurrencies on Global Tower

  Không bỏ lỡ Hành Trình Đầu Tư
  trong email của bạn

  Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ blog hanhtrinhdautu.com của mình

  THAM GIA THÀNH CÔNG

  Có gì đó sai sai